Vi i IØBR har nå i snart en uke kontinuerlig brukt store ressurser på to skogbranner. I tillegg har vi rykket ut på flere tilløp til gress- og skogbranner i vårt distrikt.

Skogbrannfaren er svært høy, og det er ikke meldt en dråpe regn fremover. Dette kan bli langvarig.  Vi trenger derfor din hjelp!

Hva kan du gjøre for å lette jobben vår?

  • Ikke fyr opp bål, engangsgrill eller annet i eller i umiddelbar nærhet til vegetasjon. Dette gjelder og på egen eiendom.
  • All aktivitet i nærheten av skog og mark som kanteklipping, motorsag, tømmerdrift, skyting og lignende bør ikke skje.
  • Leier du ut hytter, hus eller har turister på eiendommen? Snakk med de om skogbrannfaren.
  • Røyking eller annen bruk av ild i nærheten av skog og mark bør unngås.
  • Planlegger dere skoleavslutninger, St. Hans feiring og lignende? Ikke planlegg for grilling eller bål. Er du usikker? Da lar du vær.
  • Er du grunneier? Sørg for at de som ferdes på din eiendom er opplyst om skogbrannfaren. Ta ekstra sjekkrunder, heng opp plakater (kan fås av oss) og hold gjerne bommer stengt.

Merk at dette ikke er påbud. Men veldig klare anbefalinger. Det vurderes fortløpende et totalforbud mot bålfyring og annen brannfarlig aktivitet.

HUSK: DIN ILD - DITT ANSVAR!