Den 28.06.24 arrangerer vi i samarbeid med politiet og norsk folkehjelp, en Sikkerhetsdag ved Lundebyvannet i Hærland. Dagen vil bestå av sikkerhets-quiz, demonstrasjon av utstyr, spyling med vann, informasjonsdeling og mye mer. I tillegg får vi selvsagt besøk av vår alles kjære Bjørnis. 
Mer informasjon kommer på våre facebook-sider i løpet av kort tid.