Hva betyr mørke rød skogbrannindeks?
Stor brannfare: Vegetasjonen er svært tørr, og en liten gnist kan utløse en stor brann.
Høy risiko for rask brannspredning: Branner kan spre seg svært raskt under disse forholdene, noe som gjør det vanskelig å kontrollere dem.